Liefhebbers van schitterende ( 360 graden) foto’s en video’s van Texel  moeten beslist eens een bezoek brengen aan de website  TEXEL 360 FOTOGRAFIE van Richard Heerschap uit Oosterend, de maker van bovenstaande video: “Texel in vogelvlucht”.

Het eiland Texel

Texel behoort tot de provincie Noord-Holland en is het grootste Nederlandse Waddeneiland. Texel is een prachtig eiland met zeer veel toeristische mogelijkheden dat in 2016 niet voor niets door Lonely Planet gekozen werd in de top 10 van Europese topbestemmingen die vakantiereizigers moesten aandoen. Door de Allerheiligenvloed in 1170 werd Texel een eiland toen dit door deze vloed van het vasteland werd gescheiden. Het oudste gedeelte van het hedendaagse Texel ligt ongeveer tussen Oosterend, De Waal, Hoge Berg, Den Burg en Den Hoorn. Dit gedeelte wordt tegenwoordig nog steeds “Het Oude Land” genoemd. In het Mesolithicum (8000-4500 voor Christus )kwamen de eerste mensen op Texel. Vermoedelijk waren dit jagers die tijdelijk op Texel kwamen voor de jacht. Ongeveer 1000 jaar voor Christus, de middenbronstijd, vestigden zich permanent mensen op Texel en wel op de hoger gelegen keileemopstuwingen, daar zij zich nog niet door middel van dijken tegen de zee konden beschermen. Het huidige Texel ontstond in de 16e eeuw door de inpoldering van Eierland. Texel heeft een oppervlakte van 463,16 km2, 30 km strand en telt momenteel ongeveer 13645 inwoners. Texel heeft zeven dorpen: Den Burg, Den Hoorn, De Koog, De Waal, Oosterend, De Cocksdorp, Oudeschild.

WEER

Op Texel schijnt de zon gemiddeld 2046 uren per jaar terwijl dit in de rest van Nederland gemiddeld 1500 zonuren per jaar is. Dit komt omdat de wind, die het meest uit westelijke richting waait, de wolken snel over de relatief smalle kuststrook jaagt.

TESO

De TESO (Texel’s Eigen Stoomboot Onderneming) die in 1907 door de eilandbewoners zelf werd opgericht, verzorgt de dagelijkse veerdienst tussen Texel en Den Helder.

Het is een roll on roll off verbinding voor voetgangers, fietsers, motorrijders en automobilisten met twee hypermoderne boten. In de zomerperiode wordt er met de twee dubbeldeks veerboten, de “Texelstroom”(2015) en de “Dokter Wagemaker”(2005) om het half uur gevaren, reserveren is niet nodig, men kan de overtocht maken wanneer men wil.

Webcam Teso

VLIEGVELD

Texel is ook met het vliegtuig bereikbaar, er is namelijk een vliegveld (TEXEL INTERNATIONAL AIRPORT: EHTX) voor kleine vliegtuigen.

Men kan vandaar een rondvlucht over Texel en een tandemparachutesprong maken of deelnemen aan een cursus parachute springen.

Webcam Texel Airport

Natuur

Vuurtoren van De Cocksdorp bij het vallen van de avond.

De meeste Texelse natuurgebieden liggen in het Nationaal Park “Duinen van Texel” en omvatten de gehele duinenrij vanaf de uiterste zuidpunt op “De Hors” tot en met de duinen om de vuurtoren op de uiterste noordpunt alsmede het totale bosgebied “De Dennen” in het midden.

Het Nationaal Park “Duinen van Texel” dat in het voorjaar 2002 deze officiële status kreeg is ongeveer 43 km2 groot en bestaan oa uit de volgende gebieden:

De Hors

De Hors is een grote uitgestrekte ongerepte ruige zandvlakte waarop men heerlijk kan uitwaaien en genieten van de daar veel voorkomende dwergsterns.

De Mokbaai

De Mokbaai ligt tussen De Hors en de Veerhaven in. Vanaf  1917 tot 1946 was hier het vliegkamp voor watervliegtuigen van de Koninklijke Marineluchtvaartdienst gevestigd. Sedert 1949 voeren de mariniers hier hun amfibische landingsoefeningen uit en ligt hier aan deze baai hun kazerne “de Joost Dourleinkazerne”.

De Geul

Aan de zuidwestkant van de Mokbaai ligt De Geul, dit is een lange vallei tussen twee duinenrijen. De Geul is ontstaan  door het vastgroeien van de zandplaat Onrust aan Texel in het begin van de 20e eeuw. In de Geul ligt een meertje waar zich een grote kolonie Lepelaars bevindt. Om het meer leven veel vogels onder andere waterrallen, dodaarsjes, bruine kiekendieven. Aan de westkant van de Geul houdt zich een grote meeuwenkolonie op.

Bosgebied

Ten noorden van Den Hoorn en ten zuiden van de Koog ligt het bosgebied “De Dennen”. Bungalow “GROENOORD” grenst aan dit bosgebied  “De Dennen”. Het grootste gedeelte van dit bos is in de periode 1898-1921 door Staatsbosbeheer aangeplant met Corsicaanse en Oostenrijkse dennen daar deze het meest bestand waren tegen de gure zeewind en de schrale bodemgesteldheid. Tegenwoordig streeft Staatsbosbeheer naar een zo natuurlijk mogelijk bos met veel ruimte voor recreatie en plant hiertoe  verschillende soorten bomen, struiken en planten die van nature in Nederland thuishoren aan. De Dennen is om deze reden het deel van het Nationaal Park Duinen van Texel met de meeste mogelijkheden om in de natuur te recreëren. Men kan er volop wandelen,fietsen, paardrijden en picknicken. Er is ook een barbecue terrein, een mountainbikeroute en zijn er bosspeelplaatsen voor kinderen. Tevens zijn er natuurpaden zoals De Mient, Het Alloo en het Sommeltjespad uitgezet.

Het Sommeltjespad in de Evertse
Koog is een heel leuk ontdekkingspad voor jonge kinderen, terwijl het Alloopad pad ook toegankelijk is voor blinden, slechtzienden en mensen in een rolstoel.

De Nederlanden

De oostelijke helft van het duingebied tussen De Koog (vanaf het Mienterglopslag) en de Slufter wordt  “De Nederlanden” genoemd, men treft er orchideeën en ratelaars aan.

De Muy

De Nederlanden gaan in het noorden over in De Muy. Het duingebied De Muy grenst in het noorden aan de Slufter, De Muy is ontstaan doordat in de afgelopen drie eeuwen zanddijken zijn gebouwd om Texel met Eierland te verbinden. Vroeger waren hier weilanden gelegen die tegenwoordig echter allemaal  omgevormd zijn tot natuurgebieden. In de Muy vindt men de oudste lepelaarskolonie van het waddengebied en een van de twee Texelse zilvermeeuwkolonies. Tussen de twee zanddijken aan de zeekant ligt de jongste vallei, De Buiten Muy. Er groeien daar zeldzame planten zoals de slanke duingentiaan en waardzegge en zijn er enkele stormmeeuwenkolonies.

 

De Slufter

De Slufter, met een oppervlakte van 701 ha, grenst ten zuiden  aan de Muy en de duinen van “de Slufterbollen” en ten noorden aan Eierland.

Aan de oostkant wordt de Slufter begrensd door de Zanddijk van 1629 die het oude Texel verbond met toenmalige eiland “Eierland”. Langs de Zanddijk loopt een fietspad en ten oosten ervan ligt de Polder

 

Eierland.

Tussen de Muy en de Slufter werd in 1874 het “Slufterdijkje” aangelegd. De Slufter zelf is een ongeveer 3 km lange kreek die in open verbinding met de Noordzee staat. Bij hoog water stroomt het zoute zeewater de daar door eb en vloed ontstane geultjes in. De Nederlanden, De Muy en De Slufter hebben allen een gemeenschappelijke ontstaansgeschiedenis namelijk : de aanleg van de Zanddijk in 1629. In de Slufter treft men eidereenden, scholeksters, kluuten, kieviten, tureluurs, strandplevieren, bontbekplevieren, roodborsttapuiten en stormmeeuwen aan.

 

Eierland

Tot de 13e eeuw was Eierland een deel van Vlieland. Aan het einde van de dertiende eeuw ontstond het Eierlandse Gat en raakte Eierland ook gescheiden van Vlieland. Tussen Eierland en Texel lag toen het Anegat, ongeveer ter hoogte van de huidige Slufter. Rond 1550 slibde het Anegat dicht. De naam Eierland duidt erop dat op het vroegere eiland veelvuldig vogel eieren  werden geraapt. In 1835 werd onder leiding van de Antwerpenaar Nicolas Joseph De Cock de kweldervlakte tussen Eierland en Texel ingepolderd om zo het gewonnen land voor landbouw te gebruiken. Door deze inpoldering ontstond de Eierlandse polder waarin De Cocksdorp en de buurtschappen Midden-Eierland en Zuid-Eierland liggen.

Wadden

Ten noordoosten en oosten van Texel ligt een uitgestrekt waddengebied. Men kan er alleen met laarzen of blote voeten op lopen. Met hoogwater zoeken krabben, vissen, garnalen er hun voedsel. Met laagwater vluchten de zeedieren de geulen in. Vanuit Texel is het mogelijk voor geoefende wadlopers met een goede conditie  onder begeleiding van een gids over het wad naar Vlieland te lopen

 

ACTIVITEITEN

Men kan op Texel:wandelen, fietsen, mountainbiken, golfen
solex rijden , kartingpaardrijden, met Jan
Plezier meerijden
,
 surfen, kitesurfen
RIB varen, catamaran zeilen, een rondvlucht over Texel maken, parachute springen, vissen op zee of van het strand, zwemmen in zee, of in een zwemparadijs,  meevaren met
garnalenvissers
, wadlopen, deelnemen aan een foto workshopdeelnemen
aan een  zeehondenexcursie,
 vogelexcursie
maken,
 
een excursie met een boswachter maken, met “De Vriendschap” over varen naar Vlieland.

 

MUSEA

Ecomare, Kaap Skil, Schipbreuk-en Juttersmuseum Flora, Museum Waelstee, Oudheidkamer

Luchtvaart- en Oorlogsmuseum, Walvisvaardershuisje, Vuurtoren, Museum Galerie
RAT

Historisch Lokaal van de
Eiland Galerij
, Bierbrouwerij.

 

TOERISTEN INFORMATIE

VVV
Texel informatie

Texelse producten

Wat te doen op de Wadden
Webcams Texel
Webcams Texel

 

 

 

Wilt u deze Bungalow huren op Texel?

Bungalow "Groenoord"

Te huur op TEXEL in het bosgebied “DE DENNEN” tussen De Koog en Den Burg op bungalowpark “De Parel” onze sfeervolle zes persoons bungalow “GROENOORD”, Gerritslanderdijkje nr.258, 1791NH, Den Burg.